Naše činnost

Nabízený produkt je velmi užitečná pomůcka pro majitele a správce objektů. Úklidový projekt zcela jednoznačně vypovídá o nezbytných nákladech na správu budovy. V zásadě vychází ze schválených standardů pravidelného denního úklidu, které zaručují hygienicky nezbytnou úroveň objektu. Dodržováním úklidových standardů je mimo jiné také zaručena optimální životnost jednotlivých interiérových prvků. Projekt pomáhá orientovat se v nabídkách úklidových firem, určí harmonogram jednotlivých úklidových úkonů a technologických postupů v průběhu jednoho roku, fundovaně stanoví potřebné finanční náklady na úklid Vašich prostor.

ÚKLIDOVÝ PROJEKT ZAHRNUJE:

  • Ošetření úklidových ploch - určíme jak ošetřovat veškeré úklidové plochy tak, aby byly zachovány jejich vlastnosti a vzhled po co nejdelší dobu
  • Vytvoření plánu úklidových prací, kde je jasně definováno, které práce a v jaké četnosti se mají provádět. V této části jsou zahrnuty všechny standardní práce. Dále jsou zde uvedeny servisní práce a jejich periody. Vše je vytvořeno po konzultaci se zákazníkem, kdy je možné přizpůsobit úroveň úklidu jeho možnostem a přáním
  • Finanční analýzu a rozklad nákladů, která obsahuje měsíční náklady na mzdu zaměstnanců úklidu, úklidovou techniku, profesní školení zaměstnanců, náklady na úklidové a servisní práce, režii úklidové firmy i zisk firmy, náklady na třídění a likvidaci odpadu, povinná bezpečnostní školení zaměstnanců úklidu.
  • Kontrolní systém, který obsahuje analýzu kvality, vyhodnocení kvality, systém měření kvality.